چاپ و انتشارکتاب «تانیش»

کتاب«تانیش» مجموعه خاطرات یکی از یادگاران سالهای دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری چاپ و منتشر شد.مطالب مرتبط

چاپ و انتشارکتاب «افسردگی اکتسابی» درچهارمحال و بختیاری

کتاب «افسردگی اکتسابی»درانتشارات جهاددانشگاهی چهارمحال وبختیاری چاپ و منتشرشد.