اعضای ستاد انتخابات کردستان معرفی شدند

سنندج - ایرنا - رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کردستان با حکم استاندار این استان منصوب شدند.مطالب مرتبط

اعضای ستاد انتخابات کردستان معرفی شدند

سنندج - ایرنا - رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کردستان با حکم استاندار این استان منصوب شدند.

معرفی اعضای ستاد انتخابات استان

رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با حکم استاندار منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات استان معرفی شدند

رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان بوشهر با حکم استاندار منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات همدان معرفی شدند

همدان- ایرنا- با حکم استاندار همدان رییس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان همدان منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند

رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان بوشهر با حکم استاندار منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری معرفی شدند

شهرکرد- ایرنا - استاندار چهارمحال و بختیاری روز شنبه با صدور ابلاغ های جداگانه ای، اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان را معرفی کرد.

اعضای ستاد انتخابات همدان مشخص شدند

اعضای ستاد انتخابات استان همدان مشخص و مصطفی آزادبخت به عنوان رئیس ستاد انتخابات معرفی شد.

اعضای ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در احکامی جداگانه رئیس و اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی این استان را منصوب کرد.

معرفی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان را معرفی کرد.

معرفی رییس ستاد انتخابات استان

استاندارکرمانشاه با صدور احکامی جداگانه رییس ستاد ا نتخابات استان و روسای کمیته‌ها و اعضای ستاد انتخابات استان را معرفی کرد.

اعضای ستاد انتخابات استان کرمانشاه مشخص شدند

در نخستین نشست ستاد انتخابات استان کرمانشاه روسای کمیته‌های ستاد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

اعضای ستاد انتخابات البرز منصوب شدند

کرج - ایرنا - طی حکمی از سوی استاندار البرز اعضای ستاد انتخابات این استان منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات استان زنجان منصوب شدند

زنجان - ایرنا - استاندار زنجان با صدور احکامی، اعضای ستاد انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان را منصوب کرد.

اعضای ستاد انتخابات استان بوشهر منصوب شدند

بوشهر- ایرنا- با حکم استاندار بوشهر رئیس و اعضای ستاد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات استان مازندران مشخص شدند

اعضای ستاد انتخابات استان مازندران در احکام جداگانه‌ای از سوی استاندار مازندران منصوب شدند.

اعضای ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

یاسوج- ایرنا- در احکامی جداگانه از سوی استاندار کهگیلویه وبویراحمد، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم منصوب شدند

قم - ایرنا - رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری طی احکام جداگانه از سوی استاندار قم منصوب شدند.

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم منصوب شدند

رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان قم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری طی احکام جداگانه از سوی استاندار قم منصوب شدند.]]>

رئیس و اعضای ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

یاسوج- طی احکامی جداگانه از سوی استاندار کهگیلویه وبویراحمد، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند.

مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات استان فارس معرفی شدند

با حکم استاندار فارس مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات استان برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری منصوب شدند.