فالوئرها در صف

این روزها معیار سنجش کار برخی نویسنده‌ها صفحه‌های مجازی‌شان و تعداد دنبال‌کنندگان‌شان است. خیلی‌ها با فالوئرهای بیشتر، تیراژ کتاب‌های‌شان هم بیشتر می‌شود؛ اما این‌که این کتاب‌ها کجای ادبیات ما قرار می‌گیرند جای بحث دارد.مطالب مرتبط