مجموعه خبری 21 دی 96
مطالب مرتبط

درخشش دوباره مجموعه خبری سیمای یزد

مجموعه خبری شامگاهی شبکه یزد در آخرین ارزیابی معاونت سیاسی صدا و سیما رتبه سوم کشوری را از آن خود کرد.

مجموعه خبری 20:45 1397/4/20

مجموعه خبری 20:45 - 1397/4/23

مجموعه خبری 20:45 - 1397/4/24

مجموعه خبری 20:45 - 1397/4/27

مجموعه خبری 20:45 - 1397/04/19

مجموعه خبری 23 تیرماه 97

مجموعه خبری 22 تیرماه 97

مجموعه خبری 18 تیرماه 97

مجموعه خبری 19 تیرماه 97

مجموعه خبری 20:45 - 1397/4/22

مجموعه خبری 27 تیرماه 97

مجموعه خبری 26 تیرماه 97

مجموعه خبری 20:45 - 1397/4/26

مجموعه خبری 24 تیرماه 97

مجموعه خبری 20:45 - 1397/4/25

مجموعه خبری 21 تیرماه 97

مجموعه خبری 20 تیرماه 97

مجموعه خبری 25 تیرماه 97

مجموعه خبری 20:45 - 1397/04/18