مجموعه خبری 21 دی 96
مطالب مرتبط

مجموعه خبری ساعت بیست ۲۲ مهرماه

راه اندازی سیستم‌های نوین راهکاری برای حذف تشریفات اداری، آغاز کشت پائیزه در استان و ۵۰ درصد مصالح ساختمانی در استان دارای استاندارد از مهمترین عناوین مجموعه خبری ۲۲ مهرماه است.

مجموعه خبری ساعت بیست ۱۴ مهرماه

کشت گیاه کینو-آ جایگزینی مناسب برای برنج در استان، معرفی فرمانده جدید تیپ ۴۸ فتح استان و گله مندی مردم از نوسان قیمت گوشت قرمز از مهمترین عناوین مجموعه خبری ۱۴ مهرماه است.

مجموعه خبری 19 مهر 97

مجموعه خبری 13 مهر 97

مجموعه خبری 17 مهر ماه 97

مجموعه خبری 15 مهر 97

مجموعه خبری 16 مهر 97

مجموعه خبری 18 مهر 97

مجموعه خبری 14 مهر 97

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/14

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/18

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/21

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/19

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/23

مجموعه خبری 23 - 1397/07/15

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/17

مجموعه خبری 11 - 1397/07/14

مجموعه خبری 20:45 - 1397/07/24

مجموعه خبری ۲۰ شبکه خاوران، 16 مهر 97

مجموعه خبری 20 شبکه خاوران 18 مهرماه