سوئیفت نقشی در تجارت و تسویه ارزی ندارد
    جلسه شورای فقهی بانك مركزی با هدف اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا
    نوزدهمین نشست ستاد مركزی بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب رسانه ملی